Beregningstjeneste for advokater

Vi kan nå som det eneste advokatfirmaet i landet bistå andre advokater med beregning av erstatningskrav i personskadesaker ved hjelp av beregningsprogrammet Compensatio fra Jussystemer As.

Tjenesten kan brukes for å utforme et svar eller som en kontroll av mottatt tilbud/krav. Alle forsikringsselskaper, de fleste advokater som jobber med person-/yrkesskader, og flere rettsinstanser benytter seg av Compensatio, enten som brukere av programmet eller som kjøpere av beregningstjeneste.

Ved å sende forutsetningene med post, telefaks eller e-post, vil du i løpet av noen dager motta fullstendig utmålingsdokumentasjon med utskrifter fra Compensatio.

Beregningstjenester person- og yrkeskadesaker

Standardpris engangsberegning kr 3 200,-
Endring av tidligere beregnede saker, gebyr kr 1 300,- pluss timeforbruk kr 1 500,- per time  
Oppdrag samme dag kr 6 000,-
Oppdag på kveldstid og helg kr 8 500,-
Konsulentbistand, timepris kr 1 800,-
I tillegg kommer merverdiavgift.