Erfaringsgrunnlag og praksis ble etablert med oppgaver som advokatfullmektig og advokat innen yrkes- og trafikkforsikring. Deretter egen advokatvirksomhet fra 1994.

  • Ca.15 Śr som advokatfullmektig og advokat i Trafikkforsikringsforeningen og Yrkesskadeforsikringsforeningen 1979 - 1994
  • Kontorfellesskap med Advokatfirmaet Robertsen, Oslo 1994 - 2000
  • Praksis i Harstad 2001- mai 2006
  • Praksis i Oslo fra juni 2006