Gjennom en rekke oppgaver med erstatningssaker har vårt advokatfirma opparbeidet spesiell erfaring og kunnskap innen erstatningsrett.

De fleste av våre oppgaver er innenfor områdene:

 • Personskadeerstatning
  • Trafikkskader
  • Yrkesskader
  • Pasientskader
 • Forsikringsrett
 • Trygderett
 • Arv og skifte
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Prosedyre